Yon founisè solisyon achitekti CG ak konfyans ak onè

Lekòl Segondè IPPR-Shenzhen